• Plik PDF w wersji 1.3 (wyższe wersje będą przekonwertowane do wersji 1.3.);
 • Projekt musi być osadzony według schematu zawartego w szablonie;
 • W projekcie nie należy umieszczać znaczników użytkownika (np. pasery, kostki).
 • Plik do druku należy przygotować w rozmiarze docelowym – skala 1:1;
 • Istotne elementy np. teksty, ikony i logotypy należy umieszczać wewnątrz obszaru oznaczonego jako „bezpieczny margines” w szablonie produktu.
 • Nie stosować zadruku w strefach zaznaczonych na czerwono w szablonie produktu.
 • W polu elementu zamknięcia koperty zaznaczonego na szablonie linią przerywaną nie powinnna znajdować się grafika, z uwagi na możliwość odciśnięcia się krawędzi zamknięcia.
 • Wszystkie użyte w pracy czcionki należy osadzić w dokumencie oraz zamienić na krzywe.
 • Rozdzielczość wykorzystywanych grafik powinna wynosić 300-600 DPI.

Uwaga! Skalowanie lub obracanie obrazów może spowodować zmianę ich rozdzielczości (np. pomniejszanie zwiększa rozdzielczość, natomiast powiększanie zmniejsza rozdzielczość).

 • Elementy graficzne oraz obiekty wektorowe wykorzystane w projekcie powinny być przygotowane w przestrzeni barw CMYK;
 • Nasycenie kolorystyczne barw nie powinno przekraczać 310%.

Uwaga! Dostarczenie materiałów w innej przestrzeni barw (RGB, Pantone) spowoduje konwersję do palety CMYK, która może być niezgodna z oczekiwaniami klienta. Rozbieżności nie będą podstawą do reklamacji. 

 • Na styku dwóch różnych kolorów, gdy zachodzi niebezpieczeństwo niedokładnego ich spasowania podczas druku, jeden z nich na etapie przygotowania materiałów zalecamy nieznacznie “powiększyć” – jest to trapping (zalewka, nadlewka, podlewka). Usuwa to problem niedokładności pasowania przy drukowaniu kolejnych separacji.
 • Orientacja pracy. Prosimy przesyłać pliki w orientacji w jakiej zostały zaprojektowane. Jeżeli projekt został przygotowany jako produkt używany w orientacji poziomej to przesłany plik musi zawierać strony w orientacji poziomej (długi bok jako podstawa), jeżeli produkt jest czytelny w orientacji pionowej to strony zawarte w pliku PDF również muszą być pionowe;
 • Wszystkie strony pracy powinny zostać zapisane w tej samej orientacji;
 • Efekty tj. przeźroczystości, cienie, przejścia tonalne, efekty 3D, nachodzące na siebie obrazy itp. należy grupować a następnie zamieniać do grafiki rastrowej (bitmapowej) a następnie, o ile to możliwe, dokonać spłaszczenia całego projektu do jednej warstwy;
 • Aby uzyskać w pełni nasyconą czarną aplę na dużej powierzchni (np. tło ulotki) zalecamy użycie następujących składowych kolorów CMYK np.C=30 M=30 Y=30 K=100.

Komentarze 2 thoughts on “Jak przygotować projekt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *